ANBI

De Belastingdienst heeft de ANBI status voor Schuldhulpmaatje Vlaardigen toegekend. De registratie is terug te vinden op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Daar kunt u dan ‘Schuldhulpmaatje Vlaardingen’ invoeren.

 Zie ook printscreen (pdf) 

 • De naam van de instelling: Stichting SchuldHulpMaatje Vlaardingen
 • RSIN: 853748597
 • Contactgegevens (klik op voorgaande link)
 • Missie en visie
  De hoofdlijnen van het beleidsplan, zie ook Beleidsplan 2022 – 2024 (pdf) Door jaarlijkse scholing wordt het kennisniveau van de Schuldhulpmaatjes op peil gehouden. Op dit moment is er sprake van een team vrijwilligers van circa 20 personen. Hulpvragers worden (kortstondig) geholpen, zodat hulpvragers weer zelfstandig financiën kunnen beheren en er (meer) stabiliteit is in de financiën. Binnen Vlaardingen werken we onder meer samen met lokale kerken, de gemeente, Stroomopwaarts (schuldsanering en formulierenbrigade), Minters (wijkteams en sociale raadslieden) en Humanitas Thuisadministratie.
 • De functies en namen van de bestuurders:
  • Voorzitter – C.T. Oosterom
  • Secretaris – J.J.A. Kram
  • Penningmeester – A.A.M. van der Hoeven
 • Beloningsbeleid: Het bestuur krijgt geen beloning, behoudens een onkostenvergoeding
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten (Klik hier voor download verslag – 2021, pdf)
 • Financiële verantwoording (Klik hier voor cijfermatig + tekst overzicht, jaar 2021, pfd)

ANBI jaarcijfers:

2019 (pdf)

2020 (pdf)

2021 (pdf)

2022 (pdf) + Regulier jaarverslag 2022 (pdf)

2023 (pdf) + Regulier jaarverslag 2023 (pdf)

Ga naar de inhoud